info@marmin.hu
+36 1/2931768
 
Bejelentkezés
 
Kezdőlap / Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A résztvevők köre:

 1. legalább 18. - életévüket betöltött személyek.
 2. Vállalatok, intézmények, szervezetek, vállalkozások és egyesületek ha a munkavállalóik részvételére vonatkozó szándékot jelzik, szerződést kötnek, és a megvásárolt szolgáltatásaink és termékeink díját a szervező bankszámlájára átutalják.
 3. A MARMIN Consulting Kft.

 A jelentkezés helye és időpontja:

A "Start" programra a www.marmin.hu weboldalon lehet jelentkezni 2013. november 01.-től.

 A részvétel feltételei:

 1. A programra való jelentkezéssel a résztvevő megerősíti, hogy a www.marmin.hu weboldalon jelzett adatai helyesek, és hiánytalanok, valamint, hogy a programon a jelentkezés lapján/a regisztrációban megnevezett személy /személyek fognak részt venni. A jelentkező tudomásul veszi, hogy ezen információk helytelensége esetén a programból kizárásra kerülhet és elveszítheti a felkínált kedvezményt.
 2. A résztvevő felel azért, hogy megfeleljen a "Start" programban érintett tematikus fejlesztés feltételeinek.
 3. A résztvevők önállóan, vagy a munkáltatójuk közreműködésével viselik a „Reason Net” módszerrel folytatott "Start" programban a fejlesztés befektetési költségét.
 4. Ha egy résztvevő nem reagál az e-mailben vagy telefonhívás során érkező megkeresésre, a szervező fenntartja magának a jogot, hogy az illetőt kizárja a fejlesztésből.
 5. A „Start” fejlesztés minden résztvevője köteles személyazonosságát az adott esemény kezdete előtt érvényes igazolvánnyal vagy a lakhelyét igazoló hivatalos dokumentummal igazolni. Ha valaki ilyen dokumentumokat nem tud felmutatni, a szervező fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy a „Start” program hátralevő részéből kizárja az illetőt.
 6. Minden résztvevő kizárólagossági jogot ad a szervezőnek és szolgáltatóinak arra, hogy nevét, képét, hangját, és hasonló „Start” fejlesztéseken való részvételét illetően, propaganda anyagként használja, valamint biztosítja, hogy nem ruház át semmiféle szerződésben rögzített jogot a szervező egy közvetlen versenytársára. Ez alól kizárólag a szervező előzetes írásos engedélye adhat felmentést.
 7. A résztvevők kizárólag a szervező előzetes írásos engedélyével adhatnak ki sajtóközleményt vagy más kiadványt a „Start” fejlesztésben való részvételükkel kapcsolatban.
 8. Minden résztvevő garantálja, hogy a fejlesztésben való részvétel során tett minden kijelentése a legjobb tudomása szerint igaz. Ezen kívül minden résztvevő garantálja, hogy sem a „Start” fejlesztésben való részvétele, sem a részvétel során tett bármely kijelentése nem lesz törvénytelen, becsületsértő, illetve nem sérti harmadik személyek jogait (beleértve, de nem kizárólagosan, a szellemi termékek tulajdonosi jogait).
 9. A jelen felhasználási feltételek elfogadásával a résztvevők kifejezetten engedélyt adnak a szervezőnek arra, hogy üzeneteket küldjön nekik (SMS, email).
 10. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy belátása szerint kizárjon a versenyből minden olyan résztvevőt, akiről úgy gondolja, hogy nem felel meg ezeknek a felhasználási feltételeknek, illetve akinek esetében fennáll az alapos gyanú, hogy beleavatkozott a „Start” program tisztességes lefolyásába, tisztességtelen hasznot húzott a fejlesztés lefolyásába való beleavatkozásból.
 11. A szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy bármilyen indokolt lépést megtegyen annak érdekében, hogy megvédje magát és szolgáltatóit a „Start” fejlesztéssel kapcsolatos csalástól, vagy helytelen viselkedéstől.
 12. A szervező, annak szolgáltatói (beleértve, de nem kizárólagosan, a helyszínek működtetőit és a médiaközvetítéseken dolgozókat), tisztségviselői, alkalmazottai, és ügynökei nem vonhatók felelősségre: az olyan cselekvésért, kihagyásért, eseményért, vagy körülményért, amelyet háború, földrengés, természeti katasztrófa, sztrájk, vagy más az irányításunkon kívül eső esemény idéz elő.
 13. Szervező és jelentkező kijelentik, hogy esetleges vitáikat mindenképpen megkísérlik megegyezéssel lezárni, ha ez valamiért mégsem sikerülne, arra az esetre kikötik a magyarországi Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.
 14. A magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit ismerik és elfogadják.
 15. A részvétel egyéb feltételeit az Általános Részvételi Feltételek tartalmazzák.

 

Szervező                                                                                                                            Jelentkező