info@marmin.hu
+36 1/2931768
 
Bejelentkezés
 
Kezdőlap

TERRORIZMUS

A terrorizmus az erőszak vagy az azzal való fenyegetés olyan stratégiája, melynek célja a félelem keltés, meghatározott politikai, ideológiai, vallási célok kikényszerítése. Nem elég felismerni és megérteni a terrorizmust, az erőszak megszüntetését is vállalni kell. A cselekvés és a gondolkodás együtt hatalmas erő, e két erőforrásunk azonban egymás nélkül csak a valóság kínálta lehetőségek gyenge utánzatai. A terroristák radikalizálódása, szélsőséges tettei aláássák modern társadalmunk építményeit. A következő kérdésekre keressük a megfelelő válaszokat:

  1. Kik felelnek a terrorizmus borzalmaiért?
  2. Mikor a zavar bősége növekszik, az egység és a bölcsesség hiányzik, mivé válik a nemesedő emberiség?

Az erőszak alkalmazása adhat bizonyos mértékű gyors megnyugvást és ideiglenes védelmet de nem oldja meg a probléma egészét és egészen bizonyosan nem vezet hosszú távú maradandó megoldáshoz! Az erőszak kiterjesztése véget nem érő küzdelemhez és ártatlanok szenvedéséhez vezet, valamint az energia és az erőforrások pazarlásával jár. Minden hatás a vele megegyező mértékű és ellentétes irányú ellenhatást vonja maga után! Ha a jelen konfliktus kiszélesedik azzal fenyegethet, hogy depolarizálja és polarizálja a világot. Hatására másfél milliárd ember fogja azt érezni, hogy bizonyos mértékben elszigetelődik a világtól vagy félreértik. Míg ezeknek az embereknek a jelentős és csendes többsége meg nem értettséget és sértettséget él majd át, néhányukon vallási buzgalom lesz úrrá, némely kevesek pedig az Isteni kötelesség parancsát hallják majd. Így jön létre a szakadatlan utánpótlás radikálisokból és terroristákból!

  1. Mi a válaszunk a terrorizmus szülte kihívásokra, a konfliktusok és a világ kulturális és vallási alapon történő megosztottságának fenyegetésére?

       3.1.  Elítéljük az ártatlanok megtámadását.

       3.2.  Együtt érzünk azokkal akik veszteséget, szenvedést és rettegést élnek át.

       3.3.  Az agresszor megsemmisítése.

       3.4.  Erőszakra erőszak.

       3.5.  Félelemre félelemkeltés.

       3.6.  Háborúra háború.

       3.7.  Elszigetelésre elszigetelés.

       3.8.  Büntetésre büntetés.

Ezek a megoldási kísérletek úgy igyekeznek meggátolni a konfliktusokat, hogy kiiktatják vagy megfékezik azokat, akik fenyegetést jelentenek a társadalomra. Köteleznek mindenkit a törvények betartására. A gyors kommunikáció, az emberek más országokba költözése és keveredése nyomán különböző és olykor ellentétes értékek és értékrendszerek léteznek együtt. Városban és országban, közösségekben gyakran összeütközésekhez vezet a vallásos hit és a világi élet, illetve a szabadság és a vallási előírások vagy a kinyilatkoztatott isteni törvény eltérő értelmezése, de még az ugyanazon hit értelmezései vagy a vallás és a tudomány közötti viták is.

 4.  Mi a rend kierőszakolásának célja?

       4.1.  Alapvető közös értékekre támaszkodva egységes viselkedés teremtése.

       4.2.  A közös értékek általában egy meggyőződésen vagy hiten alapszanak, legyen az vallási, gazdasági, filozófiai vagy kulturális érték.

       4.3.  A történelem során az értékek fejlődtek és igazodtak a változásokhoz, kultúránként és népenként eltérően.

 5.  Kik követik el a bűntetteket?

       5.1.  Elszigetelt és félrevezetett egyének, kis csoportok.

 6.  Mire vár a világ?

       6.1.   A világ azt várja, hogy a közösségek, amelyek a bűnözők alapvető hiedelmeit táplálják lépjenek elő és kemény szavakkal, tömegesen ítéljék el őket és nyilvánítsák ki felháborodásukat.

       6.2.  A valódi erő alkalmazása hatékony lehet és ez az egyik aspektusa annak, amit megoldásként javasolok!

       6.3.  Az erőn alapuló valós és teljes körű megoldásnak a maximális ellenállhatatlan erőt kell alkalmaznia, mely megóv a konfliktusba kerüléstől és a háborútól. Elejét veszi annak, hogy ártatlan emberek vagy a környezet bármilyen kárt szenvedjen!

       6.4.  Az erőre alapozott valódi megoldás amelyet bemutatok, magának az ellenségnek a keletkezését képes felszámolni. Ha az ellenség már jelen van, akkor az ellenségben lévő ellenséges érzületet semmisíti meg. Ez az egyetlen valódi erő!

       6.5.  A részleges erő alkalmazása az összes szinten véget nem érő küzdelmet és veszteséget jelent még azok számára is, akik a harc után győzteseknek kiáltják ki magukat.

       6.6.  Bemutatom hol található az igazi erő és hogy azt miként aknázhatjuk ki. Előbb azonban tekintsük át azokat a megoldási kísérleteket amelyek nem az erőre vagy az erőszakra épülnek.

       6.7.  Az erőszakkal való megbirkózási kísérletek különös kategóriáját általánosan nem rombolónak nevezzük.

       6.8.  Például amikor az embereket jóra nevelik, oktatják és ösztönzik, hozzásegítve őket, hogy megszabaduljanak a beléjük vert ideológiáktól. Ez rendkívül szükséges és hasznos!

       6.9.  Az oktatás azonban nem csupán az iskolában zajlik, hanem otthon, az utcákon, a katonai szolgálat során, a médián keresztül és a templomokban!

       6.10. A felszínes oktatás amely az információ adására valamint a pozitív és negatív kondícionálásra épül korlátozott és nem hatékony. Némely egyéneknél akár lázongást és frusztráltságot válthat ki. Nem beszélve arról, hogy ez egy élethosszig tartó folyamat amely nem egyik napról a másikra történik.

        6.11. A megfelelő oktatás teljesen ki kell fejlessze az egyén tudatát és tudatosságát.

        6.12. Létezik egy egyszerű és hatékony módja annak, hogy elérjük az igazi oktatás legmagasabb céljait. Amikor szembe kell néznünk a terrorral és az értékeinkkel szembeni kihívásokkal, az   dacos ellenállást szülhet, mely ideiglenesen javíthatja a közösség lelkiállapotát és segítheti az összetartozás érzését, mivel megerősíti az adott társadalom közös meggyőződéseit.

        6.13. Ez a szembeszegülés nem a probléma egészének alapvető megoldása. Ha a szembehelyezkedés tágabb és konstruktívabb oldalát vesszük szemügyre, akkor ott a szabadságra való felhívást leljük meg.

        6.14. Azt mondhatjuk, hogy engedjük meg mindenki számára, hogy azt higgye és tegye amit akar. Ez a szabadság, az igazságosság. Ám mindig lesznek olyanok, akik a szabadság megnyilvánulásának valamely formáját agressziónak élik meg. A szabadság valamelyik megnyilvánulása mások mélyen gyökerező értékei és meggyőződései elleni támadásnak tekinthető.

        6.15. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a mindennapi élet bármely apró mozzanata kiválthat feszültséget: öltözködési előírások, élet, ital, szórakozás, még képek, fotók vagy karikatúrák is. És akkor nem beszéltünk a sarkalatos nézetkülönbségekről, az olyan kérdésekkel kapcsolatban, mint hogy mik képezik az alapvető emberi, állati és környezeti jogokat, vagy hogy ezeknek milyeneknek kellene lennie.

       6.16. Még szélsőségesebbek lehetnek azok a nézetek, hogy mi történik az emberrel a halál után és miért. A halál utáni létről szóló ígéretekkel fojtják el még az ember legalapvetőbb túlélési késztetéseit Is. Igen, összehasonlítani azokat, akik egy karikatúra nyomán készek gyilkolni, azokkal akik szabadságot hirdetnek és igérnek mindenki számára, botrányos dolog, ám a kérdés itt nem az, hogy mi a jó vagy rossz, az igazságos vagy igazságtalan. Valós megoldásokat akarunk találni összetett problémákra egy olyan helyzetben amikor különféle emberek élnek egy helyen, mégis mintha értékek és hitek különböző univerzumában laknának.

       6.17. A szabadság fantasztikus érték és alapvető része minden haladó szellemű és toleráns társadalomnak. Ez a fejlett államok büszkesége és kétségtelenül bármilyen megoldás lényeges és alapvető része. A szabadság maga azonban nem válhat radikális hitrendszerré vagy burkolt vallássá!

       6.18. Manapság azt látjuk, hogy az emberek mindenféle dolgokban és vallásokban hisznek és ott vannak az ateisták akik nem hisznek semmiben. Ám tudtuk ellenére lehetnek olyan pogány isteneik, mint a pénz, a hatalom vagy a szabadság Istene.

       6.19. Ha nem akarjuk, hogy bármely istenség radikalizálja híveit, akkor hadd legyen a pénz, a hatalom és a szabadság istene is nem radikálissá!

       6.20. Egy másik fontos és hasznos megközelítési mód, amely toleranciára, együttérzésre és törődésre szólít fel. Ezek rendkívül lényegesek a társadalmi összetartozás megteremtésében. Ezek a szeretet kifejezésmódjai és hadd legyen a szeretet erősebb a gyűlöletnél!

       6.21. Egyetlen cseppnyi szeretet sem vész el amelyet arra fordítunk, hogy egy egységesebb, békésebb és harmonikusabb emberi társadalmat hozzunk létre. Azonban stresszhelyzetben az emberek zavart tettei és döntései - melyek érzésekre és érzelmekre alapozódnak - veszélyt szülhetnek!

       6.22. Ha például egy zavart elméjű pszichopatával vagy egy agymosott személlyel nézünk szemközt, netán egy vérszomjas vadállattal a dzsungelben és eközben a tolerancia és szeretet idealizmusától fűtött érzelmeket tápláljuk magunkban, annak finoman szólva is kiábrándító következményei lesznek.

       6.23. A tompa elméjű, zavart egyének vagy a vadon állatai nemigen törődnek a filozófikus gondolatainkkal, vagy magasztos érzelmeinkkel. Különösen amikor épp megtámadni készülnek bennünket, bármi is motiválja őket erre: alapvető túlélési ösztönök, vagy automatizált robotszerű kondicionálás, esetleg valamilyen meggyőződés.

       6.24. Léteznek példák, hogy a valódi belső béke, az erőszak nélküliség, illetve a szeretet igaz ereje lecsendesítette és akár le is győzte az agresszort vagy a vadállatot. Az igazi határtalan szeretetnek képesnek kell lennie arra, hogy kibékítse az összes ellentétet és hozzásegítse az embereket, hogy együtt létezzenek harmonikus teljességben.

       6.25. Szerencsések azok akik együtt éreznek és törődnek mások bajával, még szerencsésebbek, akik képesek enyhülést hozni mások bajára, miközben megérzik békéjüket és nyugalmukat. Nem elég, ha érzelmileg megrendülünk és őszintén együtt érzünk másokkal. Ahhoz a fajta szeretethez, amely valóban képes az előbbiekre, a belső létünk felébredése szükséges, valamint az egyéni és a kollektív tudat alapvető átalakulása. Ugyanúgy ahogy az igazi és teljes hatalomnak képesnek kell lennie arra, hogy felszámolja az ellenséget, mielőtt még megszületik, az igazi és teljes szeretetnek barátokat kell szülnie, még ott is ahol korábban a viszály magvait hintették el.

      6.26. A félelem és a düh hatása alatt az ösztönök veszik át az emberben az irányítást és az idegrendszerben a harcolj vagy menekülj reakció működik. Stresszhelyzetben az emberi idegrendszer nem használja az összes erőforrását. Hasonlóképpen az emberek közösségében melyet társadalomnak, városnak vagy nemzetnek hívunk, az erő használata ilyen körülmények közepette meglehetősen kaotikus és nem túl hatékony. Ugyanígy az érzésekre, érzelmekre és a magasabb eszményekre szintén hatalmas teher nehezedik és összezavarhatja őket a félelem és a sértettség,

     6.27. Mesterkéltté válhatnak az emberek, mivel az igazságba, a magasabb értékekbe, az emberiességbe és még az isteni igazságosságba vetett rendes hitet is megrendíti a vérszomjas kegyetlen agresszió és az ártatlan emberek halála.

     6.28. Annak ellenére, hogy az erőnek és a szeretetnek megvan a maga korlátja és akár veszélye, létezik egy valódi és teljes megoldás amelynek segítségével az erő és a szeretet a lehető leghatékonyabbá válhat. Ez egy olyan megoldás amely egyidejűleg használja a lehetséges legnagyobb ellenállhatatlan erőt és az igaz szeretetnek nevezett végtelenül egyesítő hatalmat.

      6.29. Meg kell értenünk az élet és a dolgok természetét. valamint azt a legalapvetőbb struktúrát, amely létrehozza a társadalmat, az embereket, a környezetet és a dolgokat. Nem vagyunk már a középkorban, és nem is akarunk oda visszamenni vagy visszalépni, eszméink, értékeink, cselekvésünk vagy reakcióink terén. Ugyanígy felül kell emelkednünk a valóságról alkotott és manapság még mindig általánosan elfogadott klasszikus nézetek tudatlanságán és korlátain.

      6.30. Volt idő amikor tévesen úgy tekintettünk a földre, mint egy mozdulatlan lapos sík felületre amely a világegyetem középpontjában csücsül és körülötte kering a Nap az összes bolygóval együtt. Ostobának tartjuk azokat, akik bántalmazták és kivégezték az ennek ellenkezőjét állító tudósokat.

      6.31. Ma már az is téves nézet, hogy a világunkat elkülönült és egymással semmiféle kapcsolatban nem álló dolgok és jelenségek alkotják, melyek egymástól függetlenül megjelennek és eltűnnek a térben és az időben.

      6.32. Ne legyünk mi sem bolondok a következő nemzedék szemében. Tekintsünk úgy a valóságra, ahogyan azt a tudomány elébünk tárja és használjunk egy olyan technológiát, amely összhangban van korunk legfejlettebb tudásával.

 7.  Mi az ártó a szentírás értelmezésében?

      7.1.  A szentírások destruktív, tudatlan értelmezése egy egész hitrendszert rabol meg és rossz fényt vet egy másfél milliárd hívővel rendelkező vallásra!

8.   Mi a megnyilvánuló létezés?

      8.1.  Akár egy ábrán láthatjuk azt a tartományt, amelyet a megnyilvánult létezésnek nevezünk. A megnyilvánultabb felszíni szinten találjuk a társadalmat ami egyénekből épül fel.

      8.1.1.  Az egyéneket szervrendszerek,

      8.1.2.  A szervrendszereket szervek és szövetek alkotják.

      8.2.  Ezek mint minden más a világegyetemben molekulákból jönnek létre, melyek atomokból állnak, elemi részecskékből épülnek fel.

      8.3.  Az elemi részecskék energiamezők kifejeződései melyeket a modern tudomány fokozatosan egyesített egy nagy egyesített mezővé, míg végül elérte a természeti törvények egyetlen egyesített mezejét.

     8.4.  Az erő alkalmazása e szintek bármelyikén lehetséges.

     8.4.1. A felszínen használhatunk mechanikus erőt, mélyebbre haladva biológiai erőt, még mélyebben kémiai erőt, ennél is mélyebben hat a molekuláris erő, mint amilyen a genetikai szinten történő manipuláció, vagy pedig az atomi szint, ezen működik az atombomba.

     8.5.  Ezután jönnek a mező szintek, melyeket a tudósok fokozatosan egyesítettek egy nagy egységgé, míg eljutottak az egyetlen egyesített mező elméletéhez, mely az összes erő és anyag mező egyetlen egyesített mezejét írja le.

     8.6.  Ezeken a mélyebb szinteken rejlik az igazi hatalom és azok az erők amelyek megalkotják és fenntartják az egész mindenséget. Az egyesített mező az otthona mindazoknak a törvényeknek, amelyek létrehozzák és megőrzik a megnyilvánult dolgok végtelen sokféleségét. Minél mélyebb szintű az erő, annál áthatóbbak és messzebbre terjedők hatásai. E mélyebb szinteken a felszíni valóság tárgyait alkotó összes részecske bensőséges kapcsolatban áll egymással. A kvantumfizikusok ezt nevezik összefonódásnak. Megcsiklandozod itt és amott fog felnevetni vagy felsírni.

     8.7.  Mindannyian az egyesített mező kifejeződései vagyunk. nem elég azonban ezt az értelem szintjén tudni és megpróbálni arra inspirálni az embereket, hogy szeressék egymást, amikor alapvetően félnek egymástól.

     8.8.  Az emberek kötődnek a kultúra, a nemzeti hovatartozás, a vallások, a rasszok, a nemek külső valóságához és mindahhoz, ami a létezés felszíni szintjén azzá tesz minket, amik vagyunk. Mégis a szeretet a leghatalmasabb egyesítő erő. Az igazi szeretet csodákra képes.

     8.9.  A különböző egyének emberi lények, akik ugyanazon a bolygón élnek, ugyanazokra a csillagokra néznek fel, ugyanolyan reményeket és eszméket táplálnak, ugyanazt a levegőt szívják, ugyanannak a Napnak a fényében sütkéreznek, ugyanabban a környezetben élnek.

     8.10. Rengeteg érték van az életünkben, amelyen minden emberrel és dologgal osztozunk. Csupán arról van szó, hogy figyelmünk mire irányul és hogyan látjuk önmagunkat. Az egyesítő értékekre figyelünk vagy a különbségekre.

     8.11. Alapvető egzisztenciális problémákat sosem oldhatunk meg csupán azzal, hogy megpróbáljuk intellektuálisan meggyőzni az embereket az élet egységéről.

     8.12. Amikor megkérdezünk valakit, hogy kicsoda ő, akkor válaszában a nevét, a vallását a foglalkozását, a nemzeti és felekezeti hovatartozását fogja emlegetni. Ez az amit az illető eddig tapasztalt és amit önmagával kapcsolatban megismert. Amikor önmagunk külsődleges meghatározásának csapdájában vergődünk, akkor elszigetelnek minket egy család, egy csoport, egy társadalom vagy egy hitrendszer határai. Ekkor teljesen indokoltan retteghetünk mindenki mástól akik megtámadhatnak bennünket vagy kárt tehetnek abban aminek önmagunkat ismerjük.

      8.13. Az igazi szeretet nem lehet teljes, amíg önmagunkat így tapasztaljuk és így fogjuk fel. Másrészt mikor közvetlenül megtapasztaljuk saját tiszta létünk tudatosságát, az egyesített mezőt, akkor úgy válunk tudatossá önmagunkról, mint ami maga a tiszta lét, a tiszta tudat.

      8.14. Az egyesített mező közvetlen megtapasztalása azt jelenti, hogy egyesített mezőként ismerjük meg önmagunkat.

      8.15. Ez az ismerd meg önmagad igaz és teljes értelme. Mivel az egyesített mező minden dolog és minden ember forrása, a közvetlen tapasztalás legalapvetőbb szintjén kezdjük megismerni, hogy egyek vagyunk mindennel.

      8.16. Ez nem intellektuális elemzés vagy meggyőződés. Ez közvetlen megtapasztalás. Az ember lényének legbelsőbb részében végbemenő felébredés. Ez az oktatás legvégső beteljesedése, mikor a megismerő megismeri önmagát mint tiszta létet és megállapodik a végtelen kreativitás és a valós szabadság mezejében. Ezzel egy időben pedig teljes összhangban van a természeti törvény egészével.

      8.17. E felébredt és megvilágosodott állapotban az egyének spontán módon fenntartják kultúrájuk és hitrendszerük azon értékeit, melyek leginkább összhangban vannak a fejlődéssel. Élvezik, hogy a felszínen különbözők, mégis a közvetlen tapasztalás révén ismerik azt az alapvető egységet, amely fenntart minden különbözőséget. Ez az igazi tolerancia, az igazi együttérzés és az igazi szeretet alapja. Ha mindezt felelevenítjük egyének olyan csoportján keresztül, akik e tudat technikákat gyakorolják, akkor az az egész társadalomban elevenné válik.

      8.18. A felszínen megmaradnak a különbségek, az életet azonban a mélységes béke és egység alapvető értelmében fogjuk megélni. Alkalmazzuk ezt a tudást, hogy a lehetséges legnagyobb erőre tegyünk szert, hogy megelőzzük az ellenségek megszületését és hogy elnyerjük a legmagasabb szeretetet. Mindez lehetővé teszi számunkra, hogy életünk továbbra is a sokféleség közepette megélt egységben virágozzon.

Írta és szerkesztette

Lukács Béla

Legnépszerűbb tesztek

 
 

Katrina info@marmin.hu

2020-10-22 13:04:30

Hi

Buy all styles of Ray-Ban Sunglasses only 19.99 dollars. If interested, please visit our site: framesoutlet.online


Thank You,

TERRORIZMUS

Nadine contact@marmin.hu

2020-09-28 00:27:50

Hi there

Defrost frozen foods in minutes safely and naturally with our THAW KING™.

50% OFF for the next 24 Hours ONLY + FREE Worldwide Shipping for a LIMITED time

Buy now: thawking.online

Enjoy,

TERRORIZMUS

Joanna info@marmin.hu

2020-09-17 04:33:28

Good Morning

Buy all styles of Ray-Ban Sunglasses only 19.99 dollars. If interested, please visit our site: sunglassusa.online


Kind Regards,

TERRORIZMUS

Eric Jones eric@talkwithwebvisitor.com

2020-09-08 03:53:37

Hey there, I just found your site, quick question…

My name’s Eric, I found marmin.hu after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for SEO, looks like it’s working well.

So here’s my question – what happens AFTER someone lands on your site? Anything?

Research tells us at least 70% of the people who find your site, after a quick once-over, they disappear… forever.

That means that all the work and effort you put into getting them to show up, goes down the tubes.

Why would you want all that good work – and the great site you’ve built – go to waste?

Because the odds are they’ll just skip over calling or even grabbing their phone, leaving you high and dry.

But here’s a thought… what if you could make it super-simple for someone to raise their hand, say, “okay, let’s talk” without requiring them to even pull their cell phone from their pocket?

You can – thanks to revolutionary new software that can literally make that first call happen NOW.

Talk With Web Visitor is a software widget that sits on your site, ready and waiting to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know IMMEDIATELY – so that you can talk to that lead while they’re still there at your site.

You know, strike when the iron’s hot!

CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works.

When targeting leads, you HAVE to act fast – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later is huge – like 100 times better!

That’s why you should check out our new SMS Text With Lead feature as well… once you’ve captured the phone number of the website visitor, you can automatically kick off a text message (SMS) conversation with them.

Imagine how powerful this could be – even if they don’t take you up on your offer immediately, you can stay in touch with them using text messages to make new offers, provide links to great content, and build your credibility.

Just this alone could be a game changer to make your website even more effective.

Strike when the iron’s hot!

CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to learn more about everything Talk With Web Visitor can do for your business – you’ll be amazed.

Thanks and keep up the great work!

Eric
PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – you could be converting up to 100x more leads immediately!
It even includes International Long Distance Calling.
Stop wasting money chasing eyeballs that don’t turn into paying customers.
CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now.

If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitors.com/unsubscribe.aspx?d=marmin.hu

Eric Jones eric@talkwithwebvisitor.com

2020-09-08 02:04:22

Hey there, I just found your site, quick question…

My name’s Eric, I found marmin.hu after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for SEO, looks like it’s working well.

So here’s my question – what happens AFTER someone lands on your site? Anything?

Research tells us at least 70% of the people who find your site, after a quick once-over, they disappear… forever.

That means that all the work and effort you put into getting them to show up, goes down the tubes.

Why would you want all that good work – and the great site you’ve built – go to waste?

Because the odds are they’ll just skip over calling or even grabbing their phone, leaving you high and dry.

But here’s a thought… what if you could make it super-simple for someone to raise their hand, say, “okay, let’s talk” without requiring them to even pull their cell phone from their pocket?

You can – thanks to revolutionary new software that can literally make that first call happen NOW.

Talk With Web Visitor is a software widget that sits on your site, ready and waiting to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know IMMEDIATELY – so that you can talk to that lead while they’re still there at your site.

You know, strike when the iron’s hot!

CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works.

When targeting leads, you HAVE to act fast – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later is huge – like 100 times better!

That’s why you should check out our new SMS Text With Lead feature as well… once you’ve captured the phone number of the website visitor, you can automatically kick off a text message (SMS) conversation with them.

Imagine how powerful this could be – even if they don’t take you up on your offer immediately, you can stay in touch with them using text messages to make new offers, provide links to great content, and build your credibility.

Just this alone could be a game changer to make your website even more effective.

Strike when the iron’s hot!

CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to learn more about everything Talk With Web Visitor can do for your business – you’ll be amazed.

Thanks and keep up the great work!

Eric
PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – you could be converting up to 100x more leads immediately!
It even includes International Long Distance Calling.
Stop wasting money chasing eyeballs that don’t turn into paying customers.
CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now.

If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitors.com/unsubscribe.aspx?d=marmin.hu

Lelia Wooldridge info@marmin.hu

2020-09-01 05:04:44

Hello there

Be Buzz Free! The Original Mosquito Trap.
60% OFF for the next 24 Hours ONLY + FREE Worldwide Shipping

✔️LED Bionic Wave Technology
✔️Eco-Friendly
✔️15 Day Money-Back Guarantee

Shop Now: mosquitotrap.online

Best,

Denny info@marmin.hu

2020-08-27 07:25:17

Hello

Wear with intent, live with purpose. Fairly priced sunglasses with high quality UV400 lenses protection only $19.99 for the next 24 Hours ONLY.

Free Worldwide Shipping!

Order here: kickshades.online

Thanks and Best Regards,

TERRORIZMUS

Eric Jones eric@talkwithwebvisitor.com

2020-08-19 04:20:20

Good day,

My name is Eric and unlike a lot of emails you might get, I wanted to instead provide you with a word of encouragement – Congratulations

What for?

Part of my job is to check out websites and the work you’ve done with marmin.hu definitely stands out.

It’s clear you took building a website seriously and made a real investment of time and resources into making it top quality.

There is, however, a catch… more accurately, a question…

So when someone like me happens to find your site – maybe at the top of the search results (nice job BTW) or just through a random link, how do you know?

More importantly, how do you make a connection with that person?

Studies show that 7 out of 10 visitors don’t stick around – they’re there one second and then gone with the wind.

Here’s a way to create INSTANT engagement that you may not have known about…

Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know INSTANTLY that they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re literally checking out marmin.hu.

CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works.

It could be a game-changer for your business – and it gets even better… once you’ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation – immediately (and there’s literally a 100X difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes.)

Plus then, even if you don’t close a deal right away, you can connect later on with text messages for new offers, content links, even just follow up notes to build a relationship.

Everything I’ve just described is simple, easy, and effective.

CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business.

You could be converting up to 100X more leads today!

Eric
PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now.

If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitors.com/unsubscribe.aspx?d=marmin.hu

Leland info@marmin.hu

2020-08-03 12:59:14

Hi there

Body Revolution - Medico Postura™ Body Posture Corrector
Improve Your Posture INSTANTLY!
Get it while it's still 50% OFF! FREE Worldwide Shipping!

Get yours here: medicopostura.online

Many Thanks,

TERRORIZMUS

Kendrick Beliveau info@marmin.hu

2020-07-22 05:32:08

Good Morning

Be Free from Neck Pain
Try NeckFlexer & Relieve Neck Pain Effortlessly In 10 Min!
Save 50% OFF + FREE Worldwide Shipping

Shop Now: neckflexer.online

✅ Designed By Doctor & Chiropractor
✅ Ergonomic Design - Fits Everyone
✅ Circulation To Head
✅ Stimulating Key Result Area

Best Wishes,

TERRORIZMUS - marmin.hu

Eric Jones eric@talkwithwebvisitor.com

2020-04-20 23:36:34

Hello, my name’s Eric and I just ran across your website at marmin.hu...

I found it after a quick search, so your SEO’s working out…

Content looks pretty good…

One thing’s missing though…

A QUICK, EASY way to connect with you NOW.

Because studies show that a web lead like me will only hang out a few seconds – 7 out of 10 disappear almost instantly, Surf Surf Surf… then gone forever.

I have the solution:

Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. You’ll know immediately they’re interested and you can call them directly to TALK with them - literally while they’re still on the web looking at your site.

CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works and even give it a try… it could be huge for your business.

Plus, now that you’ve got that phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation pronto… which is so powerful, because connecting with someone within the first 5 minutes is 100 times more effective than waiting 30 minutes or more later.

The new text messaging feature lets you follow up regularly with new offers, content links, even just follow up notes to build a relationship.

Everything I’ve just described is extremely simple to implement, cost-effective, and profitable.

CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business, potentially converting up to 100X more eyeballs into leads today!

Eric
PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to try Talk With Web Visitor now.

If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitor.com/unsubscribe.aspx?d=marmin.hu

Eric Jones eric@talkwithwebvisitor.com

2020-04-16 15:29:46

Hey, this is Eric and I ran across marmin.hu a few minutes ago.

Looks great… but now what?

By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing around – what happens next? Do you get a lot of leads from your site, or at least enough to make you happy?

Honestly, most business websites fall a bit short when it comes to generating paying customers. Studies show that 70% of a site’s visitors disappear and are gone forever after just a moment.

Here’s an idea…

How about making it really EASY for every visitor who shows up to get a personal phone call you as soon as they hit your site…

You can –

Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you the moment they let you know they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re literally looking over your site.

CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works.

You’ll be amazed - the difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour or more later could increase your results 100-fold.

It gets even better… once you’ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation.

That way, even if you don’t close a deal right away, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship.

Pretty sweet – AND effective.

CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business.

You could be converting up to 100X more leads today!

Eric
PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to try Talk With Web Visitor now.

If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitor.com/unsubscribe.aspx?d=marmin.hu

Eric Jones eric@talkwithwebvisitor.com

2020-04-04 19:54:17

Hey, this is Eric and I ran across marmin.hu a few minutes ago.

Looks great… but now what?

By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing around – what happens next? Do you get a lot of leads from your site, or at least enough to make you happy?

Honestly, most business websites fall a bit short when it comes to generating paying customers. Studies show that 70% of a site’s visitors disappear and are gone forever after just a moment.

Here’s an idea…

How about making it really EASY for every visitor who shows up to get a personal phone call you as soon as they hit your site…

You can –

Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you the moment they let you know they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re literally looking over your site.

CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works.

You’ll be amazed - the difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour or more later could increase your results 100-fold.

It gets even better… once you’ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation.

That way, even if you don’t close a deal right away, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship.

Pretty sweet – AND effective.

CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business.

You could be converting up to 100X more leads today!

Eric
PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to try Talk With Web Visitor now.

If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitor.com/unsubscribe.aspx?d=marmin.hu

Eric Jones eric@talkwithwebvisitor.com

2020-03-29 00:14:59

Hey there, I just found your site, quick question…

My name’s Eric, I found marmin.hu after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for SEO, looks like it’s working well.

So here’s my question – what happens AFTER someone lands on your site? Anything?

Research tells us at least 70% of the people who find your site, after a quick once-over, they disappear… forever.

That means that all the work and effort you put into getting them to show up, goes down the tubes.

Why would you want all that good work – and the great site you’ve built – go to waste?

Because the odds are they’ll just skip over calling or even grabbing their phone, leaving you high and dry.

But here’s a thought… what if you could make it super-simple for someone to raise their hand, say, “okay, let’s talk” without requiring them to even pull their cell phone from their pocket?

You can – thanks to revolutionary new software that can literally make that first call happen NOW.

Talk With Web Visitor is a software widget that sits on your site, ready and waiting to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know IMMEDIATELY – so that you can talk to that lead while they’re still there at your site.

You know, strike when the iron’s hot!

CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works.

When targeting leads, you HAVE to act fast – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later is huge – like 100 times better!

That’s why you should check out our new SMS Text With Lead feature as well… once you’ve captured the phone number of the website visitor, you can automatically kick off a text message (SMS) conversation with them.

Imagine how powerful this could be – even if they don’t take you up on your offer immediately, you can stay in touch with them using text messages to make new offers, provide links to great content, and build your credibility.

Just this alone could be a game changer to make your website even more effective.

Strike when the iron’s hot!

CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to learn more about everything Talk With Web Visitor can do for your business – you’ll be amazed.

Thanks and keep up the great work!

Eric
PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – you could be converting up to 100x more leads immediately!
It even includes International Long Distance Calling.
Stop wasting money chasing eyeballs that don’t turn into paying customers.
CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to try Talk With Web Visitor now.

If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitor.com/unsubscribe.aspx?d=marmin.hu

Eric Jones eric@talkwithwebvisitor.com

2020-03-13 09:43:02

Cool website!

My name’s Eric, and I just found your site - marmin.hu - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what you’re doing is pretty cool.

But if you don’t mind me asking – after someone like me stumbles across marmin.hu, what usually happens?

Is your site generating leads for your business?

I’m guessing some, but I also bet you’d like more… studies show that 7 out 10 who land on a site wind up leaving without a trace.

Not good.

Here’s a thought – what if there was an easy way for every visitor to “raise their hand” to get a phone call from you INSTANTLY… the second they hit your site and said, “call me now.”

You can –

Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know IMMEDIATELY – so that you can talk to that lead while they’re literally looking over your site.

CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works.

Time is money when it comes to connecting with leads – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later can be huge – like 100 times better!

That’s why we built out our new SMS Text With Lead feature… because once you’ve captured the visitor’s phone number, you can automatically start a text message (SMS) conversation.

Think about the possibilities – even if you don’t close a deal then and there, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship.

Wouldn’t that be cool?

CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business.

You could be converting up to 100X more leads today!
Eric

PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling.
You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting.
CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to try Talk With Web Visitor now.

If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitor.com/unsubscribe.aspx?d=marmin.hu

Eric Jones eric@talkwithcustomer.com

2020-01-23 15:28:19

Hello marmin.hu,

People ask, “why does TalkWithCustomer work so well?”

It’s simple.

TalkWithCustomer enables you to connect with a prospective customer at EXACTLY the Perfect Time.

- NOT one week, two weeks, three weeks after they’ve checked out your website marmin.hu.
- NOT with a form letter style email that looks like it was written by a bot.
- NOT with a robocall that could come at any time out of the blue.

TalkWithCustomer connects you to that person within seconds of THEM asking to hear from YOU.

They kick off the conversation.

They take that first step.

They ask to hear from you regarding what you have to offer and how it can make their life better.

And it happens almost immediately. In real time. While they’re still looking over your website marmin.hu, trying to make up their mind whether you are right for them.

When you connect with them at that very moment it’s the ultimate in Perfect Timing – as one famous marketer put it, “you’re entering the conversation already going on in their mind.”

You can’t find a better opportunity than that.

And you can’t find an easier way to seize that chance than TalkWithCustomer.

CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com now to take a free, 14-day test drive and see what a difference “Perfect Timing” can make to your business.

Sincerely,
Eric

PS: If you’re wondering whether NOW is the perfect time to try TalkWithCustomer, ask yourself this:
Will doing what I’m already doing now produce up to 100X more leads?
Because those are the kinds of results we know TalkWithCustomer can deliver.
It shouldn’t even be a question, especially since it will cost you ZERO to give it a try.
CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to start your free 14-day test drive today.

If you'd like to unsubscribe click here http://liveserveronline.com/talkwithcustomer.aspx?d=marmin.hu

Eric Jones eric@talkwithcustomer.com

2019-12-28 09:07:21

Hello,

You know it’s true…

Your competition just can’t hold a candle to the way you DELIVER real solutions to your customers on your website marmin.hu.

But it’s a shame when good people who need what you have to offer wind up settling for second best or even worse.

Not only do they deserve better, you deserve to be at the top of their list.

TalkWithCustomer can reliably turn your website marmin.hu into a serious, lead generating machine.

With TalkWithCustomer installed on your site, visitors can either call you immediately or schedule a call for you in the future.

And the difference to your business can be staggering – up to 100X more leads could be yours, just by giving TalkWithCustomer a FREE 14 Day Test Drive.

There’s absolutely NO risk to you, so CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to sign up for this free test drive now.

Tons more leads? You deserve it.

Sincerely,
Eric
PS: Odds are, you won’t have long to wait before seeing results:
This service makes an immediate difference in getting people on the phone right away before they have a chance to turn around and surf off to a competitor's website. D Traylor, Traylor Law
Why wait any longer?
CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to take the FREE 14-Day Test Drive and start converting up to 100X more leads today!

If you'd like to unsubscribe click here http://liveserveronline.com/talkwithcustomer.aspx?d=marmin.hu

Eric eric@talkwithcustomer.com

2019-10-03 15:59:37

Hello marmin.hu,

People ask, “why does TalkWithCustomer work so well?”

It’s simple.

TalkWithCustomer enables you to connect with a prospective customer at EXACTLY the Perfect Time.

- NOT one week, two weeks, three weeks after they’ve checked out your website marmin.hu.
- NOT with a form letter style email that looks like it was written by a bot.
- NOT with a robocall that could come at any time out of the blue.

TalkWithCustomer connects you to that person within seconds of THEM asking to hear from YOU.

They kick off the conversation.

They take that first step.

They ask to hear from you regarding what you have to offer and how it can make their life better.

And it happens almost immediately. In real time. While they’re still looking over your website marmin.hu, trying to make up their mind whether you are right for them.

When you connect with them at that very moment it’s the ultimate in Perfect Timing – as one famous marketer put it, “you’re entering the conversation already going on in their mind.”

You can’t find a better opportunity than that.

And you can’t find an easier way to seize that chance than TalkWithCustomer.

CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com now to take a free, 14-day test drive and see what a difference “Perfect Timing” can make to your business.

Sincerely,
Eric

PS: If you’re wondering whether NOW is the perfect time to try TalkWithCustomer, ask yourself this:
“Will doing what I’m already doing now produce up to 100X more leads?”
Because those are the kinds of results we know TalkWithCustomer can deliver.
It shouldn’t even be a question, especially since it will cost you ZERO to give it a try.
CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to start your free 14-day test drive today.

If you'd like to unsubscribe click here http://liveserveronline.com/talkwithcustomer.aspx?d=marmin.hu

Eric eric@talkwithcustomer.com

2019-07-25 09:52:22

Hello marmin.hu,

People ask, “why does TalkWithCustomer work so well?”

It’s simple.

TalkWithCustomer enables you to connect with a prospective customer at EXACTLY the Perfect Time.

- NOT one week, two weeks, three weeks after they’ve checked out your website marmin.hu.
- NOT with a form letter style email that looks like it was written by a bot.
- NOT with a robocall that could come at any time out of the blue.

TalkWithCustomer connects you to that person within seconds of THEM asking to hear from YOU.

They kick off the conversation.

They take that first step.

They ask to hear from you regarding what you have to offer and how it can make their life better.

And it happens almost immediately. In real time. While they’re still looking over your website marmin.hu, trying to make up their mind whether you are right for them.

When you connect with them at that very moment it’s the ultimate in Perfect Timing – as one famous marketer put it, “you’re entering the conversation already going on in their mind.”

You can’t find a better opportunity than that.

And you can’t find an easier way to seize that chance than TalkWithCustomer.

CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com now to take a free, 14-day test drive and see what a difference “Perfect Timing” can make to your business.

Sincerely,
Eric

PS: If you’re wondering whether NOW is the perfect time to try TalkWithCustomer, ask yourself this:
“Will doing what I’m already doing now produce up to 100X more leads?”
Because those are the kinds of results we know TalkWithCustomer can deliver.
It shouldn’t even be a question, especially since it will cost you ZERO to give it a try.
CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to start your free 14-day test drive today.

If you'd like to unsubscribe click here http://liveserveronline.com/talkwithcustomer.aspx?d=marmin.hu

Eric eric@talkwithcustomer.com

2019-06-15 22:56:57

Hello,

Let’s take a quick trip to Tomorrow-land.

I’m not talking about a theme park, I’m talking about your business’s future…

Don’t worry, we won’t even need a crystal ball.

Just imagine…

… a future where the money you invest in driving traffic to your marmin.hu site pays off with tons of calls from qualified leads.

And the difference between what you experienced in the past is staggering – you’re seeing 10X, 20X, 50X, even up to a 100X more leads coming from your marmin.hu website. Leads that are already engaged with what you have to offer and are ready to learn more and even open their wallets.

Seeing all this taking place in your business, you think back:

“What did I do only a short time ago that made such a huge difference?”

And then it hits you:

You took advantage of a free 14 day Test Drive of TalkWithCustomer.

You installed TalkWithCustomer on your website – it was a snap.

And practically overnight customers started engaging more regularly and calling your business. Like this:

”EMA has been looking for ways to reach out to an audience. TalkWithCustomer so far is the most direct call of action. It has produced above average closing ratios and we are thrilled. Thank you for providing a real and effective tool to generate REAL leads.” - Pat MontesDeOca

Since you installed TalkWithCustomer it’s been great.

It’s fun to dream, but this isn’t just a dream. It could be your very real tomorrow.

All you have to do is CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to sign up to try TalkWithCustomer today.

Not tomorrow. Today.

Because there’s no better time than now to make your business work the way you’ve always wanted.

Sincerely,
Eric

PS: Remember, there’s absolutely NO risk to you – if you’re 100% satisfied after the 14 days pass, there’s no obligation. And even ONE more lead-turned-into-customer could be worth hundreds, even thousands to you over their lifetime. Don’t let the moment pass you by. CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to sign up for this free test drive now.

If you'd like to unsubscribe click here. http://liveserveronline.com/talkwithcustomer.aspx?d=marmin.hu

Eric eric@talkwithcustomer.com

2019-05-30 09:32:58

Hello,

You know it’s true.

Your competition just can’t hold a candle to the way you DELIVER real solutions to your customers at marmin.hu

But it’s a shame when good people who need what you have to offer wind up settling for second best or even worse.

Not only do they deserve better, you deserve to be at the top of their list.

TalkWithCustomer can reliably turn your website into a serious, lead generating machine.

With TalkWithCustomer installed on your site, visitors can either call you immediately or schedule a call for you in the future.

And the difference to your business can be staggering – up to 100X more leads could be yours, just by giving TalkWithCustomer a FREE 14 Day Test Drive.

There’s absolutely NO risk to you, so CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to sign up for this free test drive now.

Tons more leads? You deserve it.

Sincerely,
Andy

PS: Odds are, you won’t have long to wait before seeing results:
-This service makes an immediate difference in getting people on the phone right away before they have a chance to turn around and surf off to a competitor’s website.- David Traylor, Traylor Law Firm

Why wait any longer?

CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to take the FREE 14-Day Test Drive and start converting up to 100X more leads today!

If you'd like to unsubscribe click here. http://liveserveronline.com/talkwithcustomer.aspx?d=marmin.hu

Eric eric@talkwithcustomer.com

2019-04-15 11:43:04

Hello,

You have a website, right?

Of course you do. I found marmin.hu today.

It gets traffic every day – that you’re probably spending $2 / $4 / $10 or more a click to get. Not including all of the work you put into creating social media, videos, blog posts, emails, and so on.

So you’re investing seriously in getting people to that site.

But how’s it working? Great? Okay? Not so much?

If that answer could be better, then it’s likely you’re putting a lot of time, effort, and money into an approach that’s not paying off like it should.

Now… imagine doubling your lead conversion in just minutes… In fact, I’ll go even better.

You could actually get up to 100X more conversions!

I’m not making this up. As Chris Smith, best-selling author of The Conversion Code says:
-Speed is essential - there is a 100x decrease in Leads when a Lead is contacted within 14 minutes vs being contacted within 5 minutes.

He’s backed up by a study at MIT that found the odds of contacting a lead will increase by 100 times if attempted in 5 minutes or less.

Again, out of the 100s of visitors to your website, how many actually call to become clients?

Well, you can significantly increase the number of calls you get – with ZERO extra effort.

Our software, Talk With Customer, makes it easy, simple, and fast – in fact, you can start getting more calls today… and at absolutely no charge to you.

CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to find out how.

Sincerely,

Eric Jones

PS: Don’t just take my word for it, TalkWithCustomer works:
-EMA has been looking for ways to reach out to an audience. TalkWithCustomer so far is the most direct call of action. It has produced above average closing ratios and we are thrilled. Thank you for providing a real and effective tool to generate REAL leads. - Patrick MontesDeOca, Ema2Trade

Best of all, act now to get a no-cost 14-Day Test Drive – our gift to you just for giving TalkWithCustomer a try.

CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to start converting up to 100X more leads today!


If you'd like to unsubscribe click here. http://liveserveronline.com/talkwithcustomer.aspx?d=marmin.hu

Eric eric@talkwithcustomer.com

2019-02-21 12:28:21

Hello,

Running a website like marmin.hu is a lot like trying to fill a leaky bucket.

You promote, get website visitor, they drop out... you promote, get more website visitors, they drop out...

But today I wanted to address the "leaky bucket" effect that keeps website owners and online businesses running on a treadmill without reaching their income goals.

I've identified 5 ongoing challenges that can keep you from reaching your business goals with your online business offering.

Ongoing Challenge 1: Attracting Leads and Getting People to Opt-In

In order to sustain your website and sell your product, you need people who are interested enough to actually consider your offers.

Building an engaged list of subscribers is the key here... but did you know there's a way your website can help you with that?

Ongoing Challenge 2: Converting Leads into Happy Paying Customers

Once you've figured out a way to get more people to join your email list, you need to tell them about your paid product and offerings in a way that converts.

The standard email marketing funnel works... but if they don't buy, there are more organic ways to get them to purchase your paid offerings right inside your website.

Ongoing Challenge 3: Having a Leaky Checkout Experience & Losing Out On Sales

Once you've done all of the hard work of getting people to say yes to your paid offerings... you definitely don't want to lose out on sales by having a leaky checkout experience.

Statistics show that 77% of people who click the “Buy Now” button never complete their order, but there's a way to recoup these sales.

Ongoing Challenge 4: Increasing Return Customers and Recurring Revenue

Once you've got customers... your job is done, right? Not so fast!

You can offer more solutions, products, and ongoing access to these same customers over time... because the probability of selling to a new prospect is 5-20% and the probability of selling to an existing customer is 60-70%.

Ongoing Challenge 5: Customers Who Fall Off The Wagon and do not buy

Customer retention is key to the long-term success of your website. But it's normal for customers to fall off the wagon, get busy, and stop logging into your website.

Or is it?

If you use smart nurturing strategies, you can keep your customers engaged and actively benefitting from your website to reduce drop offs and refunds.

How our software overcomes each of these ongoing challenges:

These are real challenges that never seem to go away...

I know because I've been there myself. I've put in thousands of dollars and hundreds of hours figuring out what works, what doesn't, and how to fill my own website over the past 10 years.

And I built all of the strategies to overcome these obstacles right into our best-selling lead converting software tool: http://www.talkwithcustomer.com

Talk With Website Visitors is a widget which captures a website visitor’s Name, Email address and Phone Number and then calls you immediately, so that you can talk to the website visitors exactly when they are live on your website — while they're hot! Best feature of all, we offer FREE International Long Distance Calling!

When targeting website visitors, speed is essential - there is a 100x decrease in Leads when a website visitors is contacted within 30 minutes vs being contacted within 5 minutes.

I'm so sure that Talk With Website Visitors will help you in your business endeavors that I'm offering you a special incentive to get started today.

Sign up for Talk With Website Visitors and get a 14 days free trial today. Visit: http://www.talkwithcustomer.com

This is a one-time only promotion that expires in 14 days.

Why am I offering you this time sensitive 14 days free trial incentive?

Because I know that people who use Talk With Website Visitors get their sites up, running, and selling...

So, if you know its time to get serious about your online website marmin.hu, and you want the tool that's built by someone who has been in your shoes and understands the realities of selling online...

Then take advantage of this special coupon code today. Visit: http://www.talkwithcustomer.com

I'm so excited to share my life's work with you, and I know you understand that there's work ahead to make your digital business successful. But having the right tools and the right strategies to overcome the unavoidable challenges makes it all the more doable!

Thanks so much for reading - and next time I'll be talking about my biggest pet peeve when it comes to technology! (You might be surprised about this one.)

With appreciation,
-Eric "simplifying tech" Jones

If you'd like to unsubscribe click here. http://liveserveronline.com/talkwithcustomer.aspx?d=marmin.hu

Randy randy@talkwithlead.com

2018-11-13 11:05:15

Hi,

My name is Randy and I was looking at a few different sites online and came across your site marmin.hu. I must say - your website is very impressive. I found your website on the first page of the Search Engine.

Have you noticed that 70 percent of visitors who leave your website will never return? In most cases, this means that 95 percent to 98 percent of your marketing efforts are going to waste, not to mention that you are losing more money in customer acquisition costs than you need to.
As a business person, the time and money you put into your marketing efforts is extremely valuable. So why let it go to waste? Our users have seen staggering improvements in conversions with insane growths of 150 percent going upwards of 785 percent. Are you ready to unlock the highest conversion revenue from each of your website visitors?

TalkWithLead is a widget which captures a website visitor’s Name, Email address and Phone Number and then calls you immediately, so that you can talk to the Lead exactly when they are live on your website — while they're hot! Best feature of all, we offer FREE International Long Distance Calling!

Try the TalkWithLead Live Demo now to see exactly how it works. Visit: http://www.talkwithcustomer.com

When targeting leads, speed is essential - there is a 100x decrease in Leads when a Lead is contacted within 30 minutes vs being contacted within 5 minutes.

If you would like to talk to me about this service, please give me a call. We do offer a 14 days free trial.

Thanks and Best Regards,
Randy

If you'd like to unsubscribe click here. http://liveserveronline.com/talkwithcustomer.aspx?d=marmin.hu

Randy Randy@TalkWithLead.com

2018-09-21 01:46:54

Hi,

My name is Randy and I was looking at a few different sites online and came across your site marmin.hu. I must say - your website is very impressive. I found your website on the first page of the Search Engine.

Have you noticed that 70 percent of visitors who leave your website will never return? In most cases, this means that 95 percent to 98 percent of your marketing efforts are going to waste, not to mention that you are losing more money in customer acquisition costs than you need to.

As a business person, the time and money you put into your marketing efforts is extremely valuable. So why let it go to waste? Our users have seen staggering improvements in conversions with insane growths of 150 percent going upwards of 785 percent. Are you ready to unlock the highest conversion revenue from each of your website visitors?

TalkWithLead is a widget which captures a website visitor’s Name, Email address and Phone Number and then calls you immediately, so that you can talk to the Lead exactly when they are live on your website — while they're hot! Best feature of all, we offer FREE International Long Distance Calling!

Try the TalkWithLead Live Demo now to see exactly how it works. Visit: https://www.talkwithlead.com/Contents/LiveDemo.aspx

When targeting leads, speed is essential - there is a 100x decrease in Leads when a Lead is contacted within 30 minutes vs being contacted within 5 minutes.

If you would like to talk to me about this service, please give me a call. We do offer a 14 days free trial.

Thanks and Best Regards,
Randy